Opis Dana mladine

Najveća priredba Hrvatskoga akademskoga kluba je „Dan mladine“ – vikend pun hrvatskoga duha. Prvi put se je ova priredba obdržala 1973. ljeta pod imenom „Randezvous“ u Trajštofu.

Uobičajilo se je da se mjesto priredbe minja po redu: sjever – sredina – jug.  Svako ljeto jedno selo iz Austrije, Ugarske i Slovačke suradjuje s HAK-om. Cijeli vikend ima  mogućnost pokazati svoj kulturni i kreativni potencijal širokoj publiki. Onim, ki dojdu na Dan mladine se nudi šarolik program i mogućnost da upoznaju gradišćanskohrvatsku i hrvatsku kulturu.

U sredini pažnje stoji muzika. Svako ljeto nastupaju poznati jačkari i grupe iz Hrvatske i najmanje četire grupe iz Gradišća.

Cilj organizatorov Dana mladine je da hrvatskom muzikom i skupnim svečevanjem oduševu mladinu za naš jezik i našu kulturu, da bi se onda počela i zalagati za to.

1973 Trajštof
1974 Čajta
1975 Dolnja Pulja
1976 Uzlop
1977 Pinkovac
1978 Veliki Borištof
1979 Klimpuh
1989 Stinjaki
1981 Filež
1982 Novo Selo
1983 Bandol
1984 Gerištof
1985 Cogrštof
1986 Vincjet
1987 Mjenovo
1988 Pajngrt
1989 Čajta
1990 Koljnof
1991 Jandrof
1992 Nova Gora
1993 Frakanava
1994 Cindrof
1995 Petrovo Selo

1996 Šuševo
1997 Pandrof
1998 Pinkovac
1999 Mali Borištof
2000 Klimpuh
2001 Narda
2002 Veliki Borištof
2003 Novo Selo
2004 Čemba
2005 Mjenovo
2006 Uzlop
2007 Petrovo Selo
2008 Filež
2009 Jandrof
2010 Čajta
2011 Gerištof
2012 Trajštof
2013 Bandol
2014 Koljnof
2015 Vulkaprodrštof
2016 Stinjaki